Các loại hình thức di chúc và quy định về chia thừa kế theo quy định pháp luật

Giới thiệu Di chúc là một công cụ pháp lý quan trọng cho việc chia thừa kế và quản lý tài sản sau khi một người mất. Qua di chúc, người chủ tài sản có thể chỉ định cách chia sẻ tài sản của mình cho người thừa kế theo ý muốn của mình, đồng…