An Phú LawFirm

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRANH CHẤP CÓ GIÁ NGẠCH

Nội dung bài viết

STTGíá trị tài sản tranh chấpChi phí và thù lao luật sư (ĐVT: VNĐ)
1Đến 200 triệu10 triệu
2Trên 200 triệu đến 500 triệu5% giá trị tranh chấp
3Trên 500 triệu đến 1 tỷ20 triệu + 4% phần vượt quá 500 triệu
4Trên 1 tỷ đến 2 tỷ30 triệu + 3% phần vượt quá 1 tỷ
5Trên 2 tỷ đến 5 tỷ50 triệu + 2% phần vượt quá 2 tỷ
6Trên 5 tỷ đến 15 tỷ80 triệu + 1% phần vượt quá 5 tỷ
7Trên 15 tỷ150 triệu+ 0.5% phần vượt quá 15 tỷ
No Posts Found
Hotline
challenges-icon chat-active-icon