An Phú LawFirm

Bảng chi phí, thù lao Luật sư đối với giá trị tài sản tranh chấp trong ly hôn

Nội dung bài viết

STTGíá trị tài sản tranh chấpChi phí và thù lao luật sư (ĐVT: VNĐ)
1Đến 200 triệu10 triệu
2Trên 200 triệu đến 500 triệu5% giá trị tranh chấp
3Trên 500 triệu đến 1 tỷ20 triệu + 4% phần vượt quá 500 triệu
4Trên 1 tỷ đến 2 tỷ30 triệu + 3% phần vượt quá 1 tỷ
5Trên 2 tỷ đến 5 tỷ50 triệu + 2% phần vượt quá 2 tỷ
6Trên 5 tỷ đến 15 tỷ80 triệu + 1% phần vượt quá 5 tỷ
7Trên 15 tỷ150 triệu+ 0.5% phần vượt quá 15 tỷ
No Posts Found
Hotline
challenges-icon chat-active-icon